Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Wyniki zapytania ofertowego III

Do realizacji zamówienia na usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” wybrany został euroHOTEL, z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Zofii Nałkowskiej 10

Protokół