Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fizjoterapeuta – zawód z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie UDA.POKL.08.01.01-26-030/13-00) „Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica” zawraca się do Wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników ww. projektu. Szczegóły poniżej:

zapytanie ofertowe

załączniki