Unieważnienie wyników zapytania ofertowego

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia wyniki postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (numer ZK/02-01/EFS/SL) na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Postępowanie zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Centrum Fizjoterapii OLDMED. Nie jest możliwe zawarcie umowy z wybranym wykonawcą ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, dot. dostępności sali szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Zamawiający ogłosi nowe postępowanie.