Wyniki zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została Restauracja CLUB99 Grzegorz Kawiorski, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Brackiej 16.

Protokół