Zapytanie ofertowe

W związku z unieważnieniem wyników postępowania na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu, Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica ponownie zaprasza oferentów do składania ofert cenowych.  Termin nadsyłania dokumentów upływa 16 stycznia 2014 roku, (godz. 16.00).

 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3