Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie UDA.POKL.08.01.01-24-304/13-00 z dnia 18 października 2013 roku) Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica składa zapytanie ofertowe do Wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników ww. projektu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr3