Archiwa autora: fizjoterapeuci.pl

Wyniki zapytania ofertowego III

Do realizacji zamówienia na usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” wybrany został euroHOTEL, z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Zofii Nałkowskiej 10

Protokół

Wyniki zapytania ofertowego II

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” wpłynęło 7 ofert. Do realizacji zamówienia wybrany został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW im. sierż. Grzegorza Załogi, z siedzibą w Katowicach, ul. Głowackiego 10.

Protokół

Unieważnienie wyników zapytania ofertowego

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia wyniki postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (numer ZK/02-01/EFS/SL) na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Postępowanie zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Centrum Fizjoterapii OLDMED. Nie jest możliwe zawarcie umowy z wybranym wykonawcą ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, dot. dostępności sali szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Zamawiający ogłosi nowe postępowanie.

Wyniki zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowe w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została Restauracja CLUB99 Grzegorz Kawiorski, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Brackiej 16.

Protokół

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie UDA.POKL.08.01.01-24-304/13-00 z dnia 18 października 2013 roku) Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica składa zapytanie ofertowe do Wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników ww. projektu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr3 

Kursy finansowane w województwie Śląskim

Mamy przyjemność poinformować, że firma OLDMED będzie organizować kurs finansowany dla fizoterapeutów w województwie śląskim. Więcej szczegółów w  drugiej połowie listopada

Zmiany na stronie

Zmieniliśmy stronę. Kursy można teraz przeglądać  za pomocą kalendarza.  Mamy nadzieję, że nowy widok pozwoli w czytelniejszy sposób przeglądać naszą ofertę.