Kursy

Dzień dobry Państwu

Obserwujemy dzisiaj mnogość technik i metod. Ukończone szkolenia i niemałe doświadczenie pozwoliły mi na dokonanie wyboru tych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które uznałem za najciekawsze a nade wszystko najkorzystniejsze dla osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie prawidłowej funkcji.
Dobrze wykwalifikowany fizjoterapeuta, staje dziś przed koniecznością opanowania kilku z wielu technik badania i terapii układu stawowego, mięśniowego, nerwowego i innych tkanek miękkich. Medycyna manualna jest gałęzią medycyny o ustalonych procedurach postępowania:

  • diagnostycznego, mającego na celu rozpoznawanie odwracalnych zaburzeń czynnościowych postawy ciała i układu ruchu,
  • terapeutycznego, czyli leczenia wykrytych, odwracalnych zmian funkcjonalnych.

Rozpoznawanie odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu dotyczą dysfunkcji segmentowych (kręgosłup), jak i stawów obwodowych (stawy kończyn).

Każda metoda zawiera wiele możliwości rozwiązania problemu z jakim zgłasza się do nas pacjent. Ale dopiero poznanie, przynajmniej kilku z nich, sprawia, ze czujemy się znacznie pewniejsi w naszym działaniu.

Prowadzone przeze mnie zajęcia przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem, a tematyka i sposób prowadzenia zyskała uznanie uczestników kursów.
Zainteresowanych zapraszam do uczestnictwa, mając nadzieję, że program i koszty szkoleń uznane zostaną za rozsądne.

Szczegóły prowadzonych przeze mnie kursów znajdą Państwo na następujących stronach:

kalendarz szkoleń

Z wyrazami szacunku
Mgr Mirosław Kapica
Centrum Fizjoterapii OldMed