Funkcjonalna Terapia Manualna

Opis kursu

Przeciążenia statyczno-ruchowe związane ze współczesną cywilizacją prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z bólem (ostrym lub przewlekłym) oraz utratą funkcji narządu ruchu. Tradycyjne leczenie, oparte na schematach stworzonych na bazie jednostek chorobowych, jest przeważnie długotrwałe, w niewielkim stopniu zindywidualizowane, działa głównie objawowo i zazwyczaj tylko w trakcie przyjmowania leków / stosowania zabiegów. Program kształcenia fizjoterapeutów i lekarzy kwestię kompleksowego spojrzenia na mechanizmy rządzące patologią narządu ruchu jako całości traktuje w sposób marginalny. Pewnym sposobem na wypełnienie luki informacyjnej jest sięgnięcie po techniki stosowane m.in. w uznanych na całym świecie metodach terapii manualnej (np. wg Karela Lewita, Mulligana, Ackermana czy też japońskiej terapii manualnej). Program, który opracowałem, powstał na bazie wymienionych koncepcji oraz kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z pacjentami i jest podstawą kursu Funkcjonalna Terapia Manualna.

Program kursu

 • Terapia Manualna – pojęcia podstawowe:
  • ruchomość prawidłowa,
  • ruchomość ograniczona,
  • segment ruchowy.
 • Ustawienia w stawach:
  • zerowe,
  • spoczynkowe,
  • terapeutyczne,
  • zaryglowane.
 • Mechanika stawu
 • Gra stawowa
 • Zablokowanie
 • Opór końcowy – pojęcie bariery
 • Wybrane techniki leczenia:
  • trakcja,
  • mobilizacja,
  • manipulacja,
 • Wskazówki dla terapeuty:
 • ustawienie terapeuty,
 • ustawienie pacjenta.

KRĘGOSŁUP SZYJNY

 • Czynne i bierne ruchy odc. szyjnego kręgosłupa – testy
 • Testy naczyniowe
 • Mobilizacje bierne
 • Mobilizacje czynne
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia ruchomości
  • zawrotów głowy
  • bólów głowy
 • Autoterapia

KRĘGOSŁUP PIERSIOWY I ŻEBRA

 • Ocena ruchomości tułowia.
 • Badanie palpacyjne.
 • Mobilizacje bierne i czynne.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/
  • bólów odc. piersiowego
  • problemów z oddychaniem.
 • Autoterapia

KOŃCZYNA GÓRNA

Badanie stawów ręki i palców.

 • Czynne i bierne ruchy stawów ręki i palców.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,
  • występowania bólu.
 • Autoterapia

STAW ŁOKCIOWY:

 • Oglądanie
 • Czynne i bierne ruchy w stawie łokciowym.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,
  • łokcia tenisisty,
  • łokcia golfisty.
 • Autoterapia

STAW RAMIENNY:

 • Oglądanie.
 • Czynne i bierne ruchy w stawie ramiennym.
 • Badanie palpacyjne barku.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,
  • problemów stożka rotatorów.
 • Autoterapia.

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 • Badanie w pozycji:
  • stojącej,
  • siedzącej,
  • leżącej.
 • Diagnostyka różnicowa stawów:
  • biodrowego,
  • krzyżowo-biodrowego,
  • lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
 • Postępowanie terapeutyczne w:
  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/
  • rwie kulszowej
  • lumbalgii i innych dolegliwościach.
 • Autoterapia

MIEDNICA:

 • Oglądanie:
  • w pozycji stojącej,
  • w pozycji siedzącej,
  • w pozycji leżącej.
 • Ocena ruchomości w w/w pozycjach – testy
 • Pojęcia:
  • otwarcie miednicy,
  • zamknięcie miednicy.
 • Zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego: – podstawy teoretyczne.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • przodopochylenia k. biodrowej,
  • tyłopochylenia k. biodrowej,
  • zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego.
 • Model funkcjonalnego skrócenia kończyny:
  • teoria,
  • terapia.

KOŃCZYNA DOLNA

 • Badanie gry stawowej stawów palców stopy, śródstopia.
 • Badanie gry stawowej stawów stępu.
 • Dolny staw skokowy.
 • Górny staw skokowy.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,
  • problemów bólowych stopy i st. skokowych
 • Autoterapia.

STAW KOLANOWY

 • Oglądanie
 • Palpacja stawu.
 • Gra stawowa.
 • Testy łąkotkowe.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • zaburzenia wyprostu,
  • zaburzenia zgięcia uszkodzenia łąkotek,
  • zablokowania stawu piszczelowo-strzałkowego
 • Autoterapia

STAW BIODROWY

 • Oglądanie.
 • Ocena zakresów ruchów czynnych i biernych w st. biodrowym
 • Gra stawowa.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • zaburzenia wyprostu,
  • zaburzenia zgięcia,
  • zaburzenia rotacji,
 • Autoterapia