Leczenie skolioz i wad postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

LECZENIE SKOLIOZ I WAD POSTAWY W OPARCIU O WSPÓŁCZESNE METODY NEUROFIZJOLOGICZNE.

SZANOWNA FIZJOTERAPEUTKO, SZANOWNY FIZJOTERAPEUTO! UPRZEJMIE PROSZĘ O POŚWIĘCENIE PARU MINUT W CELU ODPOWIEDZI NA NIŻEJ POSTAWIONE PYTANIA.

1. Czy wiesz co to jest asymetria i skolioza?

2. Czy umiesz skoliozę ocenić radiologicznie (kąt Cobba, pomiar rotacji kręgów, test Rissera)?

3. Czy umiesz asymetrię i skoliozę ocenić klinicznie?

4. Czy wiesz, że asymetria i skolioza to zespół zniekształceń w trzech płaszczyznach?

5. Czy umiesz zdiagnozować i ocenić wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej, wady klatki piersiowej, kolan?

6. Czy umiesz ocenić stopy?

i…. teraz bardzo ważne!!!

7. Czy znasz trójpłaszczyznowe metody leczenia asymetrii i skolioz?

8. Czy potrafisz zaplanować i przeprowadzić fizjoterapię w wadach postawy?

9. Czy znasz ćwiczenia “aktywnej stopy”?

Jeżeli Twoje odpowiedzi są inne niż wiem i umiem to przejdź do szczegółowego programu kursu. Przez ostatnie dwa lata zbadaliśmy pod kątem postawy prawie 1000 dzieci w wieku 8-12 lat. 80% z nich potrzebuje pomocy fizjoterapeuty.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU “LECZENIE SKOLIOZ I WAD POSTAWY W OPARCIU O WSPÓŁCZESNE METODY NEUROFIZJOLOGICZNE”

Szkolenie jest jednoczęściowe i trwa 3 dni.

DZIEŃ I

1. Anatomia i biomechanika kręgosłupa

2. Co to jest skolioza?

3. Objawy

4. Epidemiologia

5. Podział skolioz

5.1 W zależności od lokalizacji

5.1.1 Ze względu na rodzaj

5.1.2 Klasyfikacja według King – Moe

5.2 W zależności od ilości łuków

5.3 W zależności od wielkości skrzywienia

5.4 W zależności od mechanicznego wyrównania skrzywienia

5.5 W zależności od korektywności skrzywienia

5.6 W zależności od etiologii

5.7 W zależności od wieku

6. Patomechanika 7. Diagnostyka

7.1 Wywiady

7.1.1 Wywiad rodzinny

7.1.2 Wywiad dotyczący pacjenta

7.2 Badanie kliniczne. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE!

7.2.1 Oględziny pacjenta

7.2.2 Test Adamsa

7.2.3 Równoległe położenie ramion i miednicy

7.2.4 Równowaga przednio-boczna miednicy

7.2.5 Spirometria

7.2.6 Pomiary klatki piersiowej

7.2.7 Ocena kifoz i lordoz

7.2.8 Ocena giętkości kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

7.2.9 Pomiar rotacji tułowia

7.3 Badanie radiologiczne

7.3.1 Pomiary kątowe wielkości łuku skrzywienia.

7.3.1.1 Metoda Cobba

7.3.2 Pomiar rotacji kręgów

7.3.2.1 Metoda Raimondiego

7.3.3 Ocena dojrzałości kości

7.3.3.1 Test Rissera

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OCENIA ZDJĘCIA RTG!

DZIEŃ II (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)

1. Podstawy fizjologiczne pracy mięśniowej (skurcze koncentryczne i ekscentryczne)

2. Koncepcja pracy trójpłaszczyznowej

3. Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta z asymetrią, ze skoliozą jedno i dwułukową

4. Wzorce miednicy, obręczy ramiennej i tułowia w pracy trójpłaszczyznowej

5. Praca w łańcuchach zamkniętych, tensegracja układu ruchu

6. Mobilizacje, automobilizacje

6.1. Miednicy

6.1.1 Chwyt Kowtuna

6.1.2 Mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych

6.2 Żeber

6.2.1 Mobilizacje w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi

7. PIR, hamowanie zwrotne

DZIEŃ III (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)

1. Ćwiczenia w wadach postawy w płaszczyźnie strzałkowej (lordoza, kifoza)

2. Ocena i ćwiczenia w wadach klatki piersiowej

3. Ocena i ćwiczenia w wadach kolan

4. Anatomia i mechanika stopy

5. Funkcjonalne badanie i ocena stopy

6. Ćwiczenia “aktywnej stopy”

7. Przemyślenia na temat wkładek i butów ortopedycznych u dzieci

8. Autoterapia i zadania domowe

9. Samodzielny dobór terapii do różnych asymetrii, skolioz i wad postawy.

specjalista fizjoterapii mgr reh. ruch. Radosław Raźniewski