Manualne leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego z elementami tapingu powięziowego

Ilość godz. – 60 godz. dydaktycznych w dwóch blokach.

Prowadząca : mgr Teresa Gniewek

Program kursu :
·  Anatomia i fizjologia mięśni.
·  Ocena postawy – analiza działania mięśni w warunkach funkcjonalnych.
·  Anatomia palpacyjna poszczególnych obszarów poddawanych terapii.
·  Ocena napięcia poszczególnych mięśni – norma, patologia.
·  Nauka chwytów terapeutycznych zmniejszających napięcie mięśni.
·  Podstawy teoretyczne tapingu powieziowego.
·  Praktyczne aplikacje w dysfunkcjach układu mięśniowo-powięziowego.
·  Analiza procesu terapeutycznego od wywiadu do zakończenia terapii.