Strukturalno-Stabilizacyjna Terapia Manualna

Strukturalno  Stabilizacyjna Terapia Manualna /SSTM/to połączenie Funkcjonalnej Terapii Manualnej i Japońskiej Terapii Manualnej YUMEIHO.  To autorski projekt terapii, która w swoim założeniu podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań i inspiruje do zadawania nowych. To nie tylko konkretny, praktyczny warsztat pracy dla przyszłego terapeuty manualnego.  To swoista filozofia postepowania mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji a jednocześnie działanie ukierunkowane na utrwalenie osiągniętego efektu.

Zadaniem tego szkolenia jest nie tylko opanowanie technik manualnych, a wśród nich przede wszystkim manipulacji, których skromną część prezentują filmiki, ale próba globalnego spojrzenia na problemy chorego, z jakimi mamy do czynienia.  Wśród nich czołowe miejsce zajmują zagadnienia związane z asymetrią, a co za tym idzie, środkiem ciężkości.

Daleko idące praktyczne zajęcia skoncentrowane będą na aspektach związanych z :

- diagnostyką manualną,

- symetrycznością obciążeń kk dolnych i ewentualnych

następstw jej braku,

- dążeniem do symetryczności,

- ogólnie przyjętymi normami w zakresie długości kk dolnych

I ich korelacją ze współczynnikiem symetryczności,

- korelacją między funkcjonalnie skróconą kończyną

a skłonnościami do zapadania na choroby ze strony

m.in. układu pokarmowego czy oddechowego,

- doborem właściwych technik manualnych, wobec problemu,

jaki mamy do rozwiązania,

- praktycznym a zarazem obiektywnym monitorowaniem

postępów terapii.

Kilka słów refleksji.

Czy słusznie uznano za normę różnice w długości kończyn do 1 cm z?  Czy ta różnica skorelowana jest z 5% dopuszczalną różnicą obciążenia kk dolnych? Przeprowadzone przeze mnie pomiary wykazały,  że tylko u 5% badanych różnica w długości kończyn była większa niż 1 cm., a u każdej z tych osób zanotowano różnice w obciążeniu większą niż 5% masy ciała.  A u 95% różnica w długości kończyn była w granicach tzw. normy, czyli nie przekraczała 1 cm. W tej grupie u 53 % badanych różnica w obciążeniu kończyn dolnych była większa niż 5% masy ciała.  Tak więc należy postawić pytanie o tę tzw. norme. Kto i w jakim celu ja podał ? Czy skojarzył normę długości ze współczynnikiem symetrycznosci?   Daleko szerszym zagadnieniem dla rehabilitacji są skutki przyjęcia takich norm / współczynnik symetryczności i długości kończyn/.   Czy przyjęcie poglądu,  że nie zajmujemy się kończyną, jeśli jej funkcjonalne skrócenie nie przekracza 1cm należy uznać za podejście prawidłowe ? Już pierwsze badania wykazały, że pogląd taki może się nie obronić.

Jeszcze kilka słów o możliwości obiektywnego rejestrowania naszych wysiłków, mających na celu nie tylko uwolnienie pacjenta od jego dolegliwości ale również utrwalenie tego dobrostanu.

Na szkoleniu będę miał wielką przyjemność zaprezentować platformę, która służy do pomiaru obciążeń kk dolnych. Wierzę, że jej prostota i funkcje znajdą Państwa uznanie.

Co się tyczy struktury samego szkolenia, to dwa pierwsze moduły potraktowałem jako pierwszy stopień SSTM zaś trzeci moduł jako drugi stopień. W tym miejscu pragnę poinformować, że kursant nie ma obowiązku uczestniczyć w trzecim module. Każdy ukończony stopień kończy się odpowiednim certyfikatem.

Filmiki zawarte na stronie mają przybliżyć Państwu tematykę praktycznych zajęć. (dostępne od października 2016)

Do wszystkich, którzy jeszcze nie zetknęli się z terapią manualną kieruję prośbę, by zajrzeli do książki K. Lewita i/lub  F..Kaltenborna, gdzie znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Kapica

Program kursu Strukturalno-Stabilizacyjnej Terapii Manualnej Stopień I

Moduł I: Terapia Manualna – podstawy:

Dzień I

 • ruchomość prawidłowa, ograniczona, hipermobilność
 • ustawienia w stawach
 • wybrane techniki leczenia (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR)
 • mechanika stawu
 • czynne i bierne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy
 • badanie gry stawowej
 • badanie czucia końcowego ruchu
 • mobilizacje
 • manipulacje
 • ocena ruchomości tułowia
 • badanie palpacyjne
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Odcinek szyjny :

Pacjent w poz. siedzącej:

 • manipulacja c2
 • manipulacja c3-c6
 • manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

Dzień II

Repetytorium.

Pacjent w poz. siedzącej i leżącej

 • manipulacja c1

Pacjent w poz. na plecach

 • manipulacja c2
 • manipulacja c3-c6
 • manipulacja c7 do rotacji i do zgięcia

 

Testy odcinka szyjnego

- naczyniowe

- ruchomości segmentarnej

Mobilizacje odc. szyjnego:

a/ w zawrotach głowy

b/ w zaburzeniach równowagi

c/ w bólach głowy

d/ w ograniczeniu zgięcia, rotacji i wyprostu

 

 

Dzień III

Odcinek piersiowy

Repetytorium

Testy odcinka piersiowego

Badanie odcinka piersiowego

a/ tonusu mięśniowego

b/ wyrostków kolczystych

c/ ruchomości kręgosłupa piersiowego

Manipulacje : Pacjent w pozycji na plecach

 • manipulacje od Th4-Th9 do trakcji
 • manipulacje od Th1-Th4 do trakcji
 • manipulacje Th1-Th4 do rotacji
 • manipulacje przejścia szyjno-piersiowego do rotacji

 

 

Moduł II

Dzień I Odcinek piersiowy cd. i kończyna górna

Repetytorium

Pacjent w pozycji na plecach:

Pacjent w pozycji siedzącej:

 • manipulacje Th1- Th4 do trakcji
 • manipulacje śr. odcinka Th do trakcji
 • manipulacja przejścia Th-L do rotacji
 • manipulacje przejścia Th-L
 • stawów poprzeczno-żebrowych
 • mobilizacje żeber

Pacjent w pozycji stojącej

 • manipulacja przejścia Th-L do trakcji

Pacjent w pozycji siedzącej

 • manipulacja śr. części Th do zgięcia /przez kolano/
 • mobilizacje odcinka Th
 • Mobilizacje stawów kończyny górnej

 

Dzień II Odcinek lędźwiowy- krzyżowy kręgosłupa

Repetytorium

Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Testy

 • palpacyjne
 • ruchomości kręgosłupa
 • stawów biodrowo-krzyżowych

 

Pacjent w pozycji na boku:

Manipulacje celowane:

 • manipulacja L1
 • manipulacja L2
 • manipulacja L3
 • manipulacja L4
 • manipulacja L5

 

Dzień III Stawy krzyżowo-biodrowe i kończyna dolana

Repetytorium

 

Manipulacje globalne kręgosłupa lędźwiowego:

 • do rotacji
 • do trakcji / z terapii japońskiej/

 

Stawy krzyżowo-biodrowe:

 • testy
 • manipulacje do rotacji

Pacjent w pozycji na boku:

 • mobilizacje

Pacjent w pozycji na brzuchu:

 • mobilizacje

Kończyna dolna :

Badanie i testy ruchomości

Pacjent w pozycji leżącej:

 • mobilizacje stawu biodrowego
 • mobilizacje kolana

Pacjent w pozycji na plecach:

 • mobilizacje stawu skokowego
 • mobilizacje kości śródstopia

Program kursu Strukturalno-Stabilizacyjnej Terapii Manualnej Stopień II

Moduł III

Terapia miednicy

Dzień I

Geneza i obecny kształt terapii

Wskazania i przeciwwskazania do masażu

Diagnoza w terapii miednicy

  1. wyjaśnienie pojęcia ” przesunięcia miednicy”

  2. skutki „przesunięcia miednicy”

  3. cechy „przesunięcia miednicy” widoczne:

  1. w pozycjach ułożenia ciała

  2. w rysach twarzy

  3. w zakresie ruchomości stawów

Ćwiczenia w parach

- ocena pacjenta przed wykonaniem zabiegu

Chwyty / pacjent w siadzie klęcznym

a/masaż i manipulacja odcinka

szyjnego

b.manipulacja odcinka piersiowego

c.manipulacja odcinka lędźwiowego

 • masaż miednicy, demonstracja chwytów i ćwiczenia

DZIEŃ II

Repetytorium

 • masaż kończyn dolnych

 • masaż kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

 • masaż i manipulacja odcinka szyjnego

 • masaż kończyn górnych

Repetytorium

Chwyty / pacjent w poz. na brzuchu /:

 • manipulacja stawu krzyżowo – biodrowego

 • manipulacja stawu biodrowego

 • masaż kończyn dolnych – pozycja na plecach

 • masaż brzucha i kończyn górnych

DZIEŃ III

repetytorium

 • Dwa chwyty japońskie / bez nazwy /

 • Masaż kończyn górnych

 • Masaż karku w poz. na plecach

 • Manipulacja w odcinku szyjnym – poz. na plecach

 • Masaż twarzy

Pacjent w pozycji – siad klęczny

 • Masaż grzbietu

 • Mobilizacja łopatek

 • Manipulacja odcinka piersiowego kręgosłupa

 • Mobilizować czy manipulować – dyskusja

 • Zakończenie kursu (powtórka)