Kwalifikacje

Moje kwalifikacje

1. W latach 1988 – 1992 uczestniczyłem w szkoleniach terapii manualnej organizowanych przez Sekcje Niewidomych Masażystów. Moim pierwszym nauczycielem był znakomity nauczyciel Krakowskiej Szkoły Masażu, mgr. Marian Skwara.

2. W latach 1993-1994 brałem udział w kursach terapii manualnej w/g K. Levita i uzyskałem Dyplom Międzynarodowej Federacji Terapii Manualnej. Kurs prowadził wybitny chiropraktyk ze Słowacji, dr A. Rosina, asystent prof. K. Levita.

3. W latach 1993-1997 uczestniczyłem w kursach japońskiej terapii manualnej „Yumeiho” (terapia miednicy). Prowadzącymi zajęcia byli:

  • prof. Masayuki Otsuki z Tokio. twórca metody
  • terapeuta Gholam Reza z Iranu.

W 1997 r. podczas Światowego Kongresu „Yumeiho” w Krakowie, zdałem egzamin u mistrza Masayuki na 3 stopień i uzyskałem Dyplom Terapeuty ”Yumeiho” uprawniający mnie do stosowania tej metody w praktyce rehabilitacyjnej. Sukces ten w dużej mierze zawdzięczam mojemu przyjacielowi mgr Jackowi Piechowiczowi z Krakowa, jednemu z najznamienitszych fizjoterapeutów.

 

4. W latach 2001-2003 uczestniczyłem w kursach z zakresu:

  • relaksacji poizometrycznej
  • energetyzacji mięśni
  • balansu mięśniowego
  • terapii manualnej na powięziach

5. W roku 2001 rozpocząłem swoją edukację w terapii PNF, kończąc kurs podstawowy (100 godz).

6. W marcu i lipcu roku 2003 ukończyłem kursy i zdobyłem certyfikat terapii w/g B. Mulligana z Nowej Zelandii.