Polityka prywatności

Chronimy Twoje dane

Administratorem danych osobowych jest Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica., Maciejów 9c , 98-220 Zduńska Wola. OLDMED szanuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnimy danych o użytkownikach naszego serwisu innym firmom ani osobom trzecim. W czasie korzystania z serwisów firmy OLDMED możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Podanie tych informacji ma na celu przyspieszenie komunikacji i ułatwienie dotarcia do klientów naszej firmy oraz wysyłanie newslettera (niezapowiedzianych wiadomości). W każdej chwili użytkownik ma prawo zmienić lub usunąć swoje dane z bazy OLDMED. W tym celu należy skontaktować się z  OLDMED z odpowiednim żądaniem. Firma OLDMED usunie dane osobowe w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia żądania o czym poinformuje użytkownika. Dane na serwarach ze względów bezpieczeństwa są archiwizowane przez 7 dni roboczych, więc pełne usunięcie danych użytkownika, nastąpi w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Po tym czasie następuję całkowite usunięcie danych osobowych użytkownika. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce Kontakt.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do profilowania. Newsletter wysyłany jest zbiorczo do wszystkich użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Dane są archiwizowane przez 7 dni roboczych

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Wprowadzenie cookies ma na celu spersonalizowanie potrzeb użytkownika aby dostosować serwis do jego preferencji oraz do śledzenia działań użytkownika witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Z reguły pliki cookie poprawiają Twoje przeglądanie witryny. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urzadzeniu. Przeczytaj: jak wyłaczyć pliki cookie.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z serwisem firmy OLDMED. Treść wiadomości dotyczyć będzie oferty szkoleniowej OLDMED, w tym informacje o nowych kursach.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

OLDMED zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności. Wszelkie zmiany będą wprowadzana bezpośrednio na stronie. Zmiany mogą wynikać z wprowadzania nowych technologii na stronie lub rozbudowy serwisu. Zmiany w polityce nie będą dotyczyły udostępniania bądź sprzedawania danych osobowych użytkowników innym firmom lub osobom trzecim, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).